Február 19. – 356. nap

  1Makk 11-12 VI. Ptolemeusz támogatja II. Demetriuszt, és Alexanderrel együtt meghal. 111Egyiptom királya hatalmas sereget összegyűjtött, oly töméntelent, mint a tenger partján a fövény, és ráadásul rengeteg hajót is. Csellel meg akarta szerezni Alexander birodalmát, hogy aztán a maga birodalmához csatolja. 2Ezért békét ígérve érkezett Szíriába. A városok megnyitották előtte kapuikat, és eléje mentek. Mert... Bővebben →

Február 18. – 355. nap

  1Makk 9-10 A Beerzet melletti csata. Makkabeus Júdás halála. 91Amikor Demetriusz meghallotta, hogy Nikanor és csapatai elestek a harcban, másodszor is elküldte Júda földjére Bakchideszt és Alkimuszt, serege jobb szárnyával. 2Galilea felé tartottak, és ostrom alá vették az Arbela vidékén fekvő Mezalotot. Elfoglalták, és sok embert megöltek. 3A 152. esztendő első hónapjában Jeruzsálem előtt vertek tábort. 4Aztán... Bővebben →

Február 17. – 354. nap

  1Makk 7-8 I. Demetriusz uralma. 71A 151. esztendőben Szeleukosz fia, Demetriusz Rómából menekülve kevés emberrel egy tengerparti városban szállt partra, s ott királyként uralkodott. 2Amikor aztán bevonult ősei királyi palotájába, a csapatok elfogták Antiochuszt és Liziászt, hogy elé vigyék. 3Jelentették neki a dolgot, de ő azt mondta: „Színüket se lássam!” 4Erre a katonák megölték őket, Demetriusz pedig... Bővebben →

Február 16. – 353. nap

  1Makk 5-6 Hadjárat az idumeaiak és az ammoniták ellen. 51Amikor körülöttük a pogányok meghallották, hogy az égőáldozatok oltárát újra fölépítették, a szentélyt pedig helyreállították, mint azelőtt volt, nagy haragra gerjedtek. 2Elhatározták, hogy Jákobnak minden köztük élő fiát kiirtják. Nyomban el is kezdték a nép körében a mészárlást és a pusztítást. 3Akkor Júdás háborút indított Ézsau Idumeában... Bővebben →

Február 15. – 352. nap

  1Makk 3-4 3. JÚDÁS MAKKABEUS, A ZSIDÓK VEZÉRE (KR. E. 166–160) Júdás Makkabeus dicsérete. 31Helyébe fia, a Makkabeusnak nevezett Júdás lépett. 2Mind támogatták a testvérei és atyjának hívei. Örömmel harcba szálltak Izraelért. 3Hírt szerzett népének messze földön. A páncélt óriásként viselte, felöltötte fegyverzetét, úgy szállt harcba, oltalmazva kardjával a tábort. 4Tetteiben oroszlánhoz volt hasonló, zsákmányért bömbölő oroszlánhoz. 5Felkutatta... Bővebben →

Február 14. – 351. nap

  1Makk 1-2 A Makkabeusok első könyve A MAKKABEUSOK 1. KÖNYVE Nagy Sándor és utódai. 11Miután Macedóniai Fülöp fia, Sándor kivonult Chettimből, és legyőzte a perzsák és a médek királyát, Dáriust, helyette először Hellászon uralkodott királyként. 2Sok hadjáratot vezetett, erődöket foglalt el és királyokat küldött halálba. 3Egészen a föld határáig előrenyomult, és sok néptől szedett adót. Az... Bővebben →

Február 13. – 350. nap

  Mal 1-3 Malakiás könyve 11Jövendölés. Az Úr szózata, amelyet Malakiás által intézett Izraelhez. Az Úr szeretete Izrael iránt. 2Szerettelek benneteket! – mondja az Úr. Ti mégis így beszéltek: Mivel mutattad meg, hogy szeretsz bennünket? – Ugye, Ézsau, a testvére voltál Jákobnak? – mondja az Úr. Mégis Jákobot szerettem, 3Ézsaut pedig gyűlöltem: városait pusztasággá tettem, örökségét... Bővebben →

Február 12. – 349. nap

  Zak 13-14 131Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. 2Azon a napon – mondja a [Seregek] Ura – kiirtom a bálványok nevét az országból, úgyhogy nem is említik őket többé. Kiirtom az országból a prófétákat és a tisztátalanság lelkét is. 3Ha valaki jövendölni akar, a... Bővebben →

Február 11. – 348. nap

  Zak 11-12 111Nyisd ki kapuid, Libanon, cédrusaid hadd eméssze meg a tűz! 2[Jajgass, cédrus, mert ledőlt a cédrus: elestek a hatalmasok.] Jajgassatok Básán tölgyei, mert kivágták a járhatatlan erdőt. 3Pásztorok jajgatása hallik: mert kiszáradtak a dús legelők. Bömbölnek az oroszlánkölykök, mert elpusztult a Jordán dicsősége! A két pásztor. 4Így szólt hozzám az Úr: Legeltesd ezeket a... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑