Március 31. – 31. nap

Kiv 19-20 Megérkezés a Sínai-hegyhez. 19 1 Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra ugyanazon a napon érkeztek meg a Sínai pusztába. 2 Refidimből indultak el, a Sínai pusztába érkeztek, és a pusztaságon táboroztak le. Az izraeliták táborukat a heggyel szemben ütötték fel. ​ A szövetség megígérése. 3 Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig... Bővebben →

Március 30. – 30. nap

Kiv 16-18 16 1 Elindultak Elimből, és az Egyiptomból való kivonulásuk utáni második hónap 15. napján Izrael egész közössége Szin pusztájába érkezett, amely Elim és a Sínai-hegy között terül el. 2 Itt a pusztában az izraeliták egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. 3 Izrael fiai ezzel estek nekik: „Inkább haltunk volna meg az Úr... Bővebben →

Március 29. – 29. nap

Kiv 14-15 Etamtól a Sás-tengerig. 14 1 Az Úr így szólt Mózeshez: 2 „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és Pi-Hachirot előtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort. Baal-Cefonnal szemben legyen a táborotok a tenger partján. 3 A fáraó azt fogja gondolni: Izrael fiai eltévedtek az országban, a puszta körülzárta őket. 4 Én... Bővebben →

Március 28. – 28. nap

Kiv 12-13 A húsvéti bárány. 12 1 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: 2 „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. 3 Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. 4 De ha a család kicsi egy... Bővebben →

Március 27. – 27. nap

Kiv 9-11 Az 5. csapás: a dögvész. 9 1 Ezután az Úr így szólt Mózeshez: „Menj a fáraóhoz és mondd meg neki: ezt üzeni az Úr, a héberek Istene: engedd szabadon népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. 2 Ha nem engeded el, hanem továbbra is fogva tartod, 3 akkor az Úr keze, mint pusztító járvány, ránehezedik nyájaidra,... Bővebben →

Március 26. – 26. nap

Kiv 7-8 7 1 Az Úr megnyugtatta Mózest: „Nézd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. 2 Neki mondj el mindent, amit veled közlök, s testvéred, Áron továbbítsa a fáraónak, hogy így elengedje Izrael fiait országából. 3 Ám én megkeményítem a fáraó szívét, és sok jelet meg csodát művelek... Bővebben →

Március 25. – 25. nap

Kiv 4-6 A Mózesnek adott csodajelek. 4 1 Mózes újra megjegyezte: „De ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak rám, hanem azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked.” 2 Erre az Úr megkérdezte: „Mi van a kezedben?” „Bot” – felelte. 3 „Dobd a földre” – parancsolta neki. Amikor ledobta a földre, az kígyóvá változott... Bővebben →

Március 24. – 24. nap

Kiv 1-3 Visszatekintés. 1 1 Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: 2 Ruben, Simeon, Lévi és Júda, 3 Isszachár, Zebulun és Benjamin, 4 Dán és Naftali, Gád és Áser. 5 Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott. 6 Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék.... Bővebben →

Március 23. – 23. nap

Ter 49-50 Jákob áldása. 49 1 Jákob azután hívta fiait és így szólt: „Gyűljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli időkben rátok vár. 2 Gyűljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! 3 Ruben, elsőszülöttem, te erősségem és férfierőm zsengéje. Első a tekintélyben és első a hatalomban. 4 De kiáradtál, mint a víz, ezért a... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑