Február 28. – 365. nap

  2Makk 13-15 V. Antiochusz és Liziász. 131A 149. esztendőben Júdás és hívei megtudták, hogy Antiochusz Eupator hatalmas sereggel Júdea felé tart, 2s vele van gyámja is, Liziász, a birodalom ügyeinek intézője, egy száztízezer gyalogosból, ötezer-háromszáz lovasból, huszonkét elefántból és háromszáz kaszával fölszerelt harci szekérből álló görög sereg élén. 3Menelaosz is szövetkezett velük, és képmutató módon biztatta... Bővebben →

Február 27. – 364. nap

  2Makk 11-12 Liziász első hadjárata. 111Liziász kancellár, a király gyámja és rokona nagyon elkeseredett ezeken az eseményeken, 2és nem sokkal azután összegyűjtött mintegy nyolcvanezer férfit, és az egész lovasságot is mozgósítva kivonult a zsidók ellen azzal a szándékkal, hogy a várost görög településsé változtatja, 3a templomot pedig a többi pogány templomhoz hasonlóan megadóztatja, s a főpapi... Bővebben →

Február 26. – 363. nap

  2Makk 9-10 Antiochusz Epifanész betegsége. 91Abban az időben Antiochusz szégyenszemre kénytelen volt a Perzsiához tartozó részekről visszavonulni.2Behatolt ugyanis Perzepolisz városába, és megkísérelte, hogy kirabolja a templomot és elfoglalja a várost. Emiatt fellázadt a nép, és fegyvert fogott, s le is győzte. A vidék lakói menekülésre kényszerítették Antiochuszt, úgyhogy kénytelen volt szégyenletes módon visszavonulni. 3Ekbatana felé... Bővebben →

Február 25. – 362. nap

  2Makk 7-8 A hét testvér vértanúsága. 71Történt, hogy hét testvért is elfogtak, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a (törvény tiltotta) sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. 2Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk,... Bővebben →

Február 24. – 361. nap

  2Makk 5-6 Menelaosz és Jázon. 51Ebben az időben készítette elő Antiochusz Egyiptom elleni második hadjáratát. 2Történt, hogy negyven napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész városban. 3A lovasok csatasorban álltak, s mindkét irányban támadtak és védekeztek. Lendültek a pajzsok, lándzsából egész erdő volt, a nyilak repültek, az aranypáncélok... Bővebben →

Február 23. – 360. nap

  2Makk 3-4 3. HELIODOR TÖRTÉNETE Heliodor Jeruzsálembe érkezik. 31A szent város teljes békében élt, a törvényt – Oniász főpap buzgóságának és minden kihágás elleni gyűlöletének hála – egészen hűségesen szem előtt tartották. 2Történt, hogy még a királyok is tiszteletben részesítették e helyet, és drága ajándékokkal emelték a templom dicsőségét. 3Így Ázsia királya, Szeleukosz is saját jövedelméből... Bővebben →

Február 22. – 359. nap

  2Makk 1-2 A Makkabeusok második könyve 1. LEVELEK AZ EGYIPTOMI ZSIDÓKNAK Első levél. 11Üdvözlet testvéreinknek, az Egyiptomban élő zsidóknak! Testvéreitek, a Jeruzsálemben és Júdeában élő zsidók minden jót kívánnak. 2Halmozzon el benneteket az Isten jótéteményeivel, és emlékezzék meg hűséges szolgáival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. 3Adjon mindnyájatoknak Őt félő, akaratát bizalommal, készségesen teljesítő szívet. 4Tegye lelketeket... Bővebben →

Február 21. – 358. nap

  1Makk 15-16 VII. Antiochusz elismeri Simon kiváltságait. 151Demetriusz király fia, Antiochusz levelet küldött a tenger szigeteiről a zsidók papjának és fejedelmének, Simonnak és az egész népnek. 2Így szólt: „Antiochusz király üdvözletét küldi Simon főpapnak és fejedelemnek, meg a zsidók népének. 3Némely gonosztevők hatalmukba kerítették őseink birodalmát, de én elhatároztam, hogy magamhoz ragadom a hatalmat és helyreállítom,... Bővebben →

Február 20. – 357. nap

  1Makk 13-14 5. SIMON FŐPAP (KR.E. 142–134) Simon átveszi a vezetést. 131Simon hírét vette, hogy Trifon hatalmas sereget gyűjtött, és be akar nyomulni Júda földjére, és el akarja pusztítani. 2De látta, hogy a nép retteg és fél, ezért elment Jeruzsálembe, összegyűjtötte a népet, 3és bátorítva őket így beszélt hozzájuk: „Magatok is tudjátok, mit tettek testvéreim és... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑